Vous souhaitez devenir bénévole au festival Vive Haïti Livres?

Être bénévole au Festival Vive Haïti Livres, c’est faire partie d’une grande fête et contribuer au succès de cet événement grandiose. En devenant bénévole, vous partagerez votre amour du livre et de la lecture avec les visiteur·se·s, les auteur·rice·s invité·e·s et les maisons d’édition. Vous serez le visage du Salon: votre accueil, votre sourire et votre dynamisme teinteront cette édition.

Benevòl nan Festival Viv Ayiti Liv se fè pati yon gwo selebrasyon epi kontribye pou festival vin pi bèl epi touche plis moun. Lè ou chwazi vin benevòl, w’ap pataje pasyon ak lanmou ou pou liv, lekti ak la kilti avèk moun k’ap vini nan festival la, ekriven yo, edisyon yo ak tout lòt envite spesyal ki toujou la avèk nou. W’ap reprezante festival la, souri w ak dinamism ou ap make edisyon sa a . Mèsi anpil pou enterè a !

Menm si yo pa kenbe ou nan lis definitif la ou deja nan ekip BackUp la e se sa ki pi enpòtan. Mèsi ankò